KASZUBSKA MARSZRUTA - INTERAKTYWNA MAPA TURYSTYCZNA

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt pn. „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym”. Więcej informacji o projekcie.